Ręczne dalmierze laserowe – gdzie te milimetry?

Fazowe dalmierze laserowe – te ręczne, których najczęściej używamy w pomiarach budowlanych – charakteryzują się milimetrowymi dokładnościami wyznaczania odległości. Ale czy tak jest naprawdę?

Jednym z najważniejszych parametrów każdego dalmierza laserowego – obok oczywiście zasięgu – jest dokładność. Modele fazowe, czyli te, które najczęściej używamy w pomiarach budowlanych, inwentaryzacyjnych i kontrolnych, osiągają nawet 1 mm dokładności! Nie ma w tej chwili na rynku instrumentów pomiarowych żadnego innego tak taniego urządzenia, które pozwoliłoby wyznaczać dystans z tak niewielkim błędem. Żadną zwijaną miarką, dalmierzem ultradźwiękowym, taśmą czy nawet przymiarem teleskopowym nie pomierzymy wysokości pomieszczenia, szerokości otworu okiennego czy długości budynku z taką dokładnością.

Niewielu producentów dalmierzy laserowych jednak tłumaczy, jak rozumieć w danych technicznych parametr dokładności.
Każdy chwali się milimetrami, jednak praktycznie tylko jeden jasno i klarownie opisuje to zagadnienie.

Trzeba być świadomym, że dokładność w danych technicznych każdego modelu dalmierza laserowego – np. 1 mm – dotyczy dokładności wyznaczania odcinka o pewnej (zdefiniowanej przez producenta) długości. Dla dalmierzy Leica Disto jest to np. 10 m. Powyżej tego dystansu błąd pomiaru tymi dalmierzami narasta liniowo o 0,025 mm/m. Oznacza to, że przy pomiarze długości 20 m nasz dalmierz może pokazać wartość zmierzonego dystansu z błędem 1,25 mm. Żeby tego było mało, w większości dalmierzy przyrost błędu przy większych odległościach (np. powyżej 30 m) jest „dynamiczniejszy”. Dla Disto na przykład wynosi on 0,1 mm/m. Oznacza to, że dalmierz mierzący dystans 100 m może się „pomylić” o 8,5 mm.

Sprawa dokładności pomiaru dalmierzem laserowym komplikuje się dodatkowo, ponieważ jest mocno uzależniona od czynników zewnętrznych. Parametry pracy każdego dalmierza są definiowane podczas testów w tzw. warunkach normalnych, czyli przy ustalonej temperaturze ośrodka, wilgotności, natężenia oświetlanie, a nawet koloru celu, od którego odbija się sygnał z instrumentu. Każde odstępstwo od tych parametrów na niekorzyść (np. cel nie jest szary, a czarny, nie porowaty, a całkiem gładki, widoczność jest utrudniona przez mgłę) może spowodować zwiększenie błędu pomiaru i zmniejszenie dokładności wyznaczania odległości.

Jak wykonywać pomiar, by osiągnąć maksymalną dokładność dalmierzem:

  • zawsze staraj się, by obiekt, do którego wykonujesz pomiar, był ustawiony prostopadle do linii przebiegu sygnału pomiarowego; wtedy odbity sygnał wracający do dalmierza będzie silny i obarczony minimalnymi zniekształceniami
  • staraj się unikać pomiaru w czasie mgły, opadów deszczu i w silnym zadymieniu – takie ośrodki osłabiają siłę sygnału i zmniejszają dokładność pomiaru
  • pamiętaj, że mocno oświetlony cel powoduje rozproszenie wiązki laserowej i tym samym obniża pewność wyniku wyznaczenia odległości
  • bądź świadom, że im ciemniejszy obiekt, w który celujesz, tym więcej sygnału jest przez niego pochłaniane, a to oznacza nie tylko obniżenie dokładności, ale nawet niemożliwość zarejestrowania wyniku
Podziel się z innymi!

Komentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 7 =