Krzyż, linia, płaszczyzna, czyli branżowy kogiel-mogiel

Niektórzy pytają, czym różni się laser krzyżowy od liniowego, a poziomica laserowa od lasera płaszczyznowego. Odpowiadam – prawie niczym. To to samo urządzenie, tylko przez każdego inaczej nazywane.

Laser liniowy to jeden z najprostszych w konstrukcji i obsłudze instrumentów pomiarowych. Często nazywa się go „krzyżowym”, „płaszczyznowym”, „poziomicą”, a nawet „niwelatorem laserowym”. Tak naprawdę jest to jedno i to samo narzędzie, które wyświetla od jednej do kilku linii o różnym zakresie, kolorze i kierunku.

To właśnie ułożenie linii, ich zasięg, sposób wykorzystania spowodowały, że w obiegu pojawiły się nowe nazwy lasera liniowego, powodując u niektórych zdezorientowanie.

Żeby pomocnik murarza wiedział, że ma przynieść laser liniowy, gdy majster poprosi go o laser krzyżowy, warto poznać jeszcze kilka innych nazw tego narzędzia, którymi posługują się fachowcy w codziennej pracy.

Laser liniowy – nazwa wiąże się z tym, że instrument wyświetla linie. W zależności od modelu od jednej do nawet kilku linii w poziomie i w pionie. Ich wykorzystanie zależy od inwencji twórczej użytkownika.

Laser krzyżowy, laser krzyżakowy – to obok lasera liniowego najczęściej spotykana nazwa. Stosuje się ją dlatego, że prawie wszystkie instrumenty wyświetlają linie poziome i pionowe, które przecinają się ze sobą, tworząc krzyż (przeważnie z ramionami ustawionymi względem siebie pod kątem 90°). Krzyż wykorzystuje się do wyznaczania kątów prostych.

Poziomica laserowa, poziomnica laserowa –  nazwa wzięła się stąd, że linie poziome i pionowe można wykorzystywać do poziomowania i pionowania montowanych obiektów, a także do kontroli poprawności wykonania pracy.

Laser płaszczyznowy – całkiem „młoda” nazwa, która pojawiła się wraz z instrumentami, które generują wiązki o zakresie 360° (w pionie i w poziomie), tworząc w ten sposób płaszczyznę odniesienia od razu na wszystkich ścianach wokół stanowiska lasera (także na suficie i podłodze).

Niwelator laserowy – dość rzadko stosowana nazwa lasera liniowego. Określenie to odnosi się do możliwości mierzenia różnic wysokości z wykorzystaniem linii laserowej lub przenoszenia poziomu odniesienia między obiektami.

Podziel się z innymi!

Komentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 10 =