Dalmierze laserowe – po co komu Bluetooth?, cz. I

Z naszym zawodowych obserwacji wynika, że zainteresowanie dalmierzami laserowymi z Bluetooth jest coraz większe. Ale – o dziwo – nie jest to zasługa samych dalmierzy, a raczej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach technologii podręcznych tabletów i smartfonów. Przeczytajcie, jak można wykorzystać Bluetooth w codziennych pomiarach.

Niewielki wybór

Oferta dalmierzy laserowych (fazowych) wyposażonych w port Bluetooth do bezprzewodowej transmisji danych jest bardzo skromna. Właściwie tylko jeden producent oferuje w tej chwili kompleksowe rozwiązanie, czyli instrumenty z darmowym oprogramowaniem do obsługi przesyłania wyników pomiarów do zewnętrznego nośnika danych. Mowa tutaj o szwajcarskiej firmie Leica Geosystems, choć wiemy już, że pod koniec tego roku na rynku pojawi się nowy model dalmierza Bosch z modułem BT.

W ofercie szwajcarskiego producenta znajdziemy trzy dalmierze z Bluetooth – Disto D3a BT, Disto D510 i Disto D8. Pierwszy z nich to klasyczny dalmierz średniego zasięgu. Dwa ostatnie to zaawansowane instrumenty z wbudowanymi kamerami cyfrowymi do celowania.

Disto D3a BT, D510, D8

Moduł Bluetooth w dalmierzach służy do transmisji danych z instrumentu pomiarowego do zewnętrznego nośnika danych. Może nim być laptop, tablet, komputer PC, a nawet telefon komórkowy. Leica Geosystems przygotowała do swoich trzech dalmierzy z Bluetooth dwie darmowe aplikacje wspomagające transmisję danych pomiarowych. W pierwszej części wpisu zajmiemy się narzędziem o nazwie Leica Disto Transfer, a w drugim odcinku oprogramowaniem Leica Disto Sketch.

Leica Disto Transfer – nie dla wszystkich dalmierzy Disto

Historia aplikacji Leica Disto Transfer sięga pierwszego na rynku dalmierza laserowego z Bluetooth – modelu Disto GSI. Były to czasy, kiedy Android w ogóle nie istniał, iOS był systemem „podziemia” grafików, a jedynymi nośnikami zewnętrznymi danych były komputery PC, laptopy i palmtopy z różnymi wersjami systemu operacyjnego Windows.

Po kilku latach od premiery pierwszego dalmierza Disto z BT aplikacja Leica Disto Transfer jest wciąż dostarczana na płycie CD w wersji instalacyjnej na Windows. Najnowszą wersję można również pobrać ze strony internetowej Leica Geosystems. Leica Disto Transfer dostępne jest również w wersji na Androida – do pobrania ze sklepu Google Play. Warto jednak podkreślić, że aplikacja androidowa jest bardzo okrojona z funkcjonalności w porównaniu z wersją pecetową.

Ta specyfika oznacza, że z aplikacją tą współpracują tylko modele Disto D3a BT i Disto D8. Dla Disto D510, które przez Bluetooth komunikuje się tylko z urządzeniami zewnętrznymi Apple (pisaliśmy o tym wcześniej w recenzji dalmierz Leica Disto D510), nie została przygotowana wersja Disto Transfer na iOS. A to wielka szkoda, bo narzędzie to ma wiele ciekawych możliwości.

Dwa sposoby pracy

Leica Disto Transfer na PC (Windows) działa w dwójnasób – aplikację można wykorzystywać jako samodzielne narzędzie do zapisywania danych pomiarowych wysyłanych z dalmierza do komputera albo jako wtyczkę komunikacyjną, która umożliwia przesyłanie danych bezpośrednio do plików arkusza kalkulacyjnego MS Excel, dokumentów tekstowych MS Word i Notatnika, a także plików projektowych AutoCAD.

Pierwszy sposób pracy świetnie sprawdza się w przypadku używania palmtopów czy rejestratorów z małymi ekranami, gdzie obsługa arkusza kalkulacyjnego mogłaby być utrudniona. Ten tryb działania aplikacji nie wymusza na użytkowniku dalmierza posiadania w palmtopie, tablecie czy laptopie żadnych dodatkowych aplikacji (np. wspomnianego pakietu MS Office).

Z kolei tryb wtyczki jest idealny do tworzenia w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym dzienników pomiarowych. Można tak sprytnie sformatować komórki i tabele, aby dane z dalmierza trafiały w odpowiednie wiersze i kolumny. Ale o tym w dalszej części tego wpisu.

Samodzielna aplikacja

Uruchamiamy na komputerze z Windows oprogramowanie Leica Disto Transfer, a następnie uaktywniamy w dalmierzu transmisję Bluetooth (posłużymy się dalmierzem laserowym Leica Disto D8). Aplikacja samodzielnie wyszukuje aktywne urządzenia z BT i pokazuje listę instrumentów (ich numery seryjne), z którymi można nawiązać połączenie. Wybieramy właściwy sprzęt.

Leica Disto Bluetooth

Jeśli odwrócimy kolejność czynności, czyli najpierw włączymy dalmierz i Bluetooth, a później program, i jeśli w pobliżu jest tylko jeden aktywny instrument z BT, to aplikacja połączy się z nim automatycznie.

Leica Disto Transfer

W tym miejscu ustawiamy podstawowe parametry transmisji danych – czy do zmierzonej wartości mają być dopisane jednostki, jak ma się zachować kursor po zapisaniu danych w programie zewnętrznym (przejść do następnej linii czy wstawić znak tabulacji) i czy oryginalne dane pomiarowe mają być przeliczane na inne jednostki.

Leica Disto Transfer

Przechodzimy jednak do właściwego trybu transmisji danych do komputera PC. W tym celu należy na pasku tytułowym aplikacji wcisnąć symbol maksymalizacji okna. Włączamy zakładkę Measurement Record.

Leica Disto Transfer

W to właśnie okno będą trafiały mierzone przez nas dalmierzem wartości. Przed rozpoczęciem pracy i transmisji danych warto najpierw zdefiniować wartości, jakie będą przesyłane z dalmierza do aplikacji. Jeśli np. mierzymy powierzchnie lokali, to z listy wybieramy Area. Obliczone przez dalmierz pole powierzchni trafi wtedy do odpowiedniej kolumny.

Dalmierz Leica Disto D3a BT

Dalmierzem wykonujemy pomiar. Każdą zmierzoną wartość możemy przetransmitować do programu, naciskając klawisz z symbolem BT. Jeśli jest to pojedynczy pomiar odległości, to wartość trafi do odpowiedniej kolumny w oknie Leica Disto Transfer. Jeśli rejestrujemy odległości i kąty, to obie wartości znajdą się w oddzielnych polach.

Dalmierz laserowy Disto D8 Bluetooth

Ale to nie wszystko. Jeśli, na przykład, dalmierz oblicza pole powierzchni na podstawie zmierzonych długości i szerokości, to oprócz wyniku w metrach kwadratowych można transmitować także te wartości pośrednie. W tym celu po obliczeniu przez dalmierz powierzchni przytrzymujemy dłużej klawisz z symbolem Bluetooth i czekamy aż wszystkie wartości na ekranie zostaną podświetlone niebieską linią. Puszczamy klawisz i ponownie naciskamy go krótko jak do zwykłej transmisji danych. Do okna programu trafiają wszystkie wartości z pomiaru powierzchni.

Transmisja danych Bluetooth z dalmierza

Po zakończeniu pomiaru wszystkie dane można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, wciskając przycisk Run Excel.

Dalmierz z Bluetooth Leica Disto Transfer

Dalmierz z Bluetooth

Plug-in, czyli wtyczka

Jeśli po otwarciu aplikacji Leica Disto Transfer uruchomimy plik Excel, Word, Notatnik lub AutoCAD i uczynimy okno któregoś z tych plików aktywnym (ma ono być „na wierzchu” wszystkich okien pulpitu komputera), to transmisja danych będzie się odbywać automatycznie do tego właśnie pliku.

Zmierzone wartości będą się kopiowały według schematu ustawionego w pierwszym oknie oprogramowania, czyli kolejne wartości będą umieszczane w nowych wierszach (enter) lub w jednej linii po tabulatorze. Odpowiednio ustawiając ten parametr i znając sposób pomiaru dalmierzem (np. wiadomo, że instrument do obliczenia powierzchni wykorzystuje dwie długości, a objętości trzy) można tak ciekawie sformatować arkusz kalkulacyjny lub tabele w dokumencie tekstowym, by przesyłane informacje przez Bluetooth trafiały w odpowiednie komórki i tworzyły bardzo czytelny dziennik pomiarowy.

W przypadku AutoCAD-a najpierw uruchamiamy właściwą funkcję (np. rysowanie okręgu), następnie wykonujemy pomiar dalmierzem, wynik transmitujemy do programu, gdzie rysowany jest okrąg o zmierzonej średnicy lub promieniu.

Dalmierz Bluetooth Autocad

Dalmierz Bluetooth Autocad

Zapewne zauważyliście, że dane przetransmitowane do arkusza kalkulacyjnego zapisują się też równocześnie w oknie Measurement Record aplikacji Leica Disto Transfer. To taka forma zabezpieczenia na wypadek utraty danych przez przypadkowe zamknięcie pliku.

Dziennik pomiarowy dalmierza z Bluetooth

Dziennik pomiarowy dalmierza z Bluetooth

Leica Disto Transfer

Pomiar odległości dalmierzem z Bluetooth

I na koniec tego akapitu ciekawostka. Po naciśnięciu na klawiaturze dalmierza przycisku 2nd będziemy mogli za pomocą klawiszy z niebieskimi strzałkami zmieniać zdalnie położenie kursora w pliku na komputerze. W ten sposób bez dotykania myszki lub rysika wskażemy komórkę w tabeli, do której ma zostać przetransmitowana zmierzona wartość.

Disto D8 z Bluetooth

Leica Disto Transfer na Androida

Wszystko, co pokazaliśmy powyżej, to sposób pomiaru z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Wersja na Android, czyli instalowana na smartfonach i tabletach, to bardzo okrojony z funkcji system, który pozwala zapisywać dane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Idea jego działania i obsługi jest identyczna jak w przypadku pracy z oprogramowaniem na PC w funkcji wtyczki.

Leica Disto Transfer Android

Funkcje zaawansowane – zdalne sterowanie

Pisaliśmy na początku, że to wielka szkoda, że dla dalmierza laserowego Leica Disto D510 nie przygotowano odpowiedniej wersji aplikacji Leica Disto Transfer. Ale raczej nie z powodu możliwości transmisji danych pomiarowych, ale funkcji, o których chyba nikt nigdy nie pisze w kontekście Bluetooth. Mowa o zdalnym sterowaniu pracą dalmierza.

Okazuje się bowiem, że komunikacja Bluetooth jest dwustronna. Oprócz wysyłania danych z dalmierza do komputera można przesyłać informacje z komputera do instrumentu pomiarowego. W ten sposób można na przykład wyzwalać zdalnie pomiar, klikając na ekranie laptopa odpowiednią ikonę w oprogramowaniu Leica Disto Transfer. Ba, program pozwala zdefiniować funkcje klawiatury komputera, tak by po naciśnięciu kombinacji CTRL+F8 wyzwolić pojedynczy pomiar.

Zdalne sterowanie dalmierzem z Bluetooth

Zdalne sterowanie dalmierzem laserowym z Bluetooth

Ta funkcja jest idealna przy wszelkiego rodzaju zadaniach tyczenia. Można samodzielnie wyznaczać odcinki o zadanej długości, sterując pracą nieruchomego dalmierza od strony np. tarczki celowniczej za pomocą komputera lub telefonu z Androidem.

Zdalne tyczenie odległości dalmierzem przez Bluetooth

To nie wszystko. Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie stałych interwałów czasowych, w których dalmierz będzie automatycznie wykonywał pomiar odległości lub odległości i kąta pionowego, a dane będą transmitowane do aplikacji Leica Disto Transfer bądź którejś z aplikacji „wtyczkowych” (Excel, Word, Notatnik).

Ciągły pomiar odległości dalmierzem Disto z Bluetooth

Ciągły pomiar odległości dalmierzem laserowym Disto z Bluetooth

Ta funkcja jest z kolei doskonałym narzędziem do prowadzenia monitoringu. Umieszczony nieruchomo dalmierz może wykonywać pomiar odległości do obiektu, który w pewnym interwale czasu zmienia swoje położenie lub kształt. Dzięki automatycznym pomiarom można w szybki i łatwy sposób zbadać np. reakcję obiektu na zmiany temperatury lub wilgotności. W ten sam sposób można badać odchylenia kątowe, umieszczając jednak w tym przypadku dalmierz na badanym obiekcie.

Dla wytrwałych

Na koniec, dla tych, którzy doczytali do końca ten artykuł, gadżeciarska funkcja bluetoothowa. Klikając szybko dwa razy w logo Leica Geosystems w oknie początkowym programu Leica Disto Transfer, możemy ustawić komunikat powitalny, który będzie się wyświetlał przy uruchamianiu dalmierza. Może to być świetne zabezpieczenie, które w ten dość prosty sposób pozwoli np. zidentyfikować instrument odzyskany po kradzieży.

Dalmierz z Bluetooth

 

Podziel się z innymi!

Komentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =